Realizované projekty

Realizované zakázky

Záznam z vybraných realizovaných zakázek firem Les a med s.r.o. a Stavoinvest-real s.r.o. . Lesnické a stavební práce byly prováděny v Libereckém, Královehradeckém a Ústeckém kraji.

Více

Lesnické-a-stavební-práce.jpg

Technika

Na provádění těžebních a dalších prací v lese jsme vybaveni následující technikou.

Více

can am

Tvorba mokřadů a tůní dle standardu AOPK ČR.

Na území Libereckého, Královehradeckého a Ústeckého kraje vytváříme mokřady a tůně dle standardu AOPK ČR.

Více

tune-1

Revitalizace odvodňovacích příkopů

Na Mariánskohorských boudách v Jizerských horách jsme pracovali na revitalizaci odvodňovacího příkopu...

Více

mb-1-1

Stavby a opravy mostů

V Jizerských horách jsme u tlakového přivaděče od Černé Nisy stavěli nový most. 

Více

mb-1-1

Rekonstrukce studánek

V Jizerských horách jsme rekonstruovali studánky.

Více

06 Stud. Kyselá voda - nový.jpg

Opravy lesních cest

Na území Libereckého, Královehradeckého a Ústeckého kraje opravujeme lesní cesty...

Více

lc-junacka

Stavby přehrážek

V Jizerských horách jsme stavěli v melioračních kanálech přehrážky.

Více

prehrazky-1

Stavby horských oplocenek

Horskou oplocenku jsme stavěli například v Jizerských horách v sedle hory Holubník 970 m.n.m..

Více

oplocenka 1

Odstraňování břehových porostů

Záznam odstraňování břehových porostů pro Povodí Labe s.p. na řekách...

Více

strom v rece

Přibližování a transport vytěženého dřeva

Přibližování a transport dřeva k zákazníkovi v Jizerských horách.

Více

transport dreva

Sekání mokrých luk, hrází rybníků a malých vodních nádrží

Na území Libereckého, Královehradeckého a Ústeckého kraje sekáme mokré louky a provádíme údržbu hrází...

Více

louka-1

Sázení stromků

Do oplocenky, kterou jsme stavěli pod sedlem Holubníku jsme nasázeli stromky...

Více

stromky-1

Výroba trámů v lese na místě těžby

Přímo v lese jsme z námi vytěženého dřeva nařezali atypické trámy.

Více

bigmil-1-1