Odstraňování břehových porostů

Odstraňování břehových porostů

Záznam odstraňování břehových porostů pro Povodí Labe s.p. na řekách Lučanská, Lužická, Bílá a Černá Nisa, Smědá, Jeřice a Mšenském, Novovéském a Albrechtickém potoce.  

kaceni 1

kaceni 1

kaceni 1

kaceni 2

kaceni 3

kaceni 5

kaceni 6

kaceni 6

kaceni 7

kaceni 8

kaceni 9

kaceni 10

kaceni 10

kaceni 10

kaceni 10