Stavební práce

Stavební práce

Na území Libereckého, Královehradeckého a Ústeckého kraje provádíme stavební práce potřebné pro zdárné fungování lesa:

 • opravy a výstavba lesních cest a propustků
 • opravy a rekonstrukce lesních mostů a zábradlí
 • opravy a rekonstrukce haťových chodníků
 • údržba, odbahnění a vybudování malých vodních nádrží
 • údržba a rekonstrukce turistické infrastruktury
 • údržba a rekonstrukce studánek a pramenů
 • odstraňování povodňových škod na korytech potoků a říček
 • úpravy koryt a kamenných záhozů na potocích a řekách
 • opravy kamenných rovnanin na přelivech vodních nádrží a rybníků
 • opravy a budování opěrných zdí
 • revitalizace odvodňovacích kanálů provedených na nevhodných místech - dle metodiky AOPK ČR
 • opravy kamenných hrází malých vodních nádrží a přehrad
 • realizace projektů pro zadržování vody v krajině
 • výstavba dřevěných příčných objektů na vodních tocích
 • drobné kamenické práce
 • na specializovaných řemeslně náročných realizacích spolupracujeme s firmou Stavoinvest-real s.r.o. - www.stavoinvest-real.eu
sazeni-stromku

 

Foto a video galerie zde