Sázení stromků

Sázení stromků

Do oplocenky, kterou jsme stavěli pod sedlem Holubníku, jsme nasázeli 300 ks sazenic jedlí, buků a javorů.

stromky-3

stromky-2

stromky-4

stromky-5

stromky-6

stromky-7