Lesnické práce

Lesnické práce

Na území Libereckého, Královehradeckého a Ústeckého kraje provádíme lesnické práce potřebné pro zdárné fungování lesa:

  • vyřezávky náletových dřevin na březích vodních toků a v příkopech lesních cest
  • úpravy břehových porostů
  • nahodilá těžba
  • tvorba malých a velký tůní dle standardu AOPK ČR
  • tvorba malých a rozsáhlých mokřadů dle standardu AOPK ČR
  • ruční sekání mokrých luk vč. odvozu biomasy k likvidaci
  • výstavba a opravy lesních oplocení
  • opravy a údržba lesních dřevěných konstrukcí - krmelce, posedy, lovecké chaty
  • frézování pařezů
  • projekty pro zadržování vody v krajině
sazeni-stromku