Foto a video galerie

Technika

Na provádění těžebních a dalších prací v lese jsme vybaveni následující technikou.

Více

can am

Stavby horských oplocenek

Horskou oplocenku jsme stavěli například v Jizerských horách v sedle hory Holubník 970 m.n.m..

Více

oplocenka 1

Odstraňování břehových porostů

Záznam odstraňování břehových porostů pro Povodí Labe s.p. na řekách...

Více

strom v rece

Přibližování a transport vytěženého dřeva

Přibližování a transport dřeva k zákazníkovi v Jizerských horách.

Více

transport dreva

Opravy lesních cest

V Rudolfově jsme opravovali lesní cestu na Paseky...

Více

jcb-cesta

Sekání mokrých luk

V Rejdicích v Jizerských horách jsme sekali mokrou louku.

Více

louka-1

Sázení stromků

Do oplocenky, kterou jsme stavěli pod sedlem Holubníku jsme nasázeli stromky...

Více

stromky-1

Hloubení tůní

Na mnoha místech v Jizerských horách jsme hloubili tůně pro zadržování vody v krajině...

Více

tune-1

Výroba trámů v lese na místě těžby

Přímo v lese jsme z námi vytěženého dřeva nařezali atypické trámy.

Více

bigmil-1-1

Stavby přehrážek

V Jizerských horách jsme stavěli v melioračních kanálech přehrážky.

Více

prehrazky-1

Revitalizace odvodňovacích příkopů

Na Mariánskohorských boudách v Jizerských horách jsme pracovali na revitalizaci odvodňovacího příkopu...

Více

mb-1-1

Rekonstrukce studánek

V Jizerských horách jsme rekonstruovali studánky.

Více

06 Stud. Kyselá voda - nový.jpg

Stavby a opravy mostů

V Jizerských horách jsme u tlakového přivaděče od Černé Nisy stavěli nový most. 

Více

mb-1-1